جستجو پیشرفته
021-61320
گیاه


عضو طلاییعضو تأیید شده

گیاه

نام کاربری سندباد: gyahcorp.sandbad


گیاه در یک نگاه

ردیف تصویر عنوان
1 گیاه
2 گیاه
3 گیاه
4 گیاه
5 گیاه
ردیف تصویر عنوان لینک به صفحه ی اصلی
1 گیاه آفت کش بیولوژیک ان اس تریپ
2 گیاه قارچ کش مانکوزب (جی تان ام زد)
3 گیاه قارچ کش متالاکسیل- مانکوزب (داونی - جی)
4 گیاه قارچ کش متالاکسیل (ردوکسیل)
5 گیاه قارچ کش هگزاکونازول (آسکازول)
6 گیاه قارچ کش کرزوکسیم متیل (اسکب استاپ)
7 گیاه قارچ کش تبوکونازول (فوزی کور و سید جیل)
8 گیاه قارچ کش تری تیکونازول (رئازول)
9 گیاه قارچ کش پروپیکونازول (پورازول)
10 گیاه قارچ کش پنکونازول (تاک پاز)
11 گیاه قارچ کش دیفنوکونازول (گیاه ایت) - گیاه - کد 95
12 گیاه قارچ کش دیفیکونازول (گیاه ایت)
13 گیاه قارچ کش سولفور (وتابلین جی)
14 گیاه قارچ کش کاپتان (کاپیتان)
15 گیاه قارچ کش کربوکسین تیرام (ویت واکس)
16 گیاه قارچ کش کربوکسین تیرام (ویت واکس)
17 گیاه قارچ کش تری سیکلازور (جی سیکلازول)
18 گیاه قارچ کش تری دمورف (گالیدوف)
19 گیاه قارچ کش تبوکونازول (فوزی کور، سید جیل)
20 گیاه قارچ کش تری تیکو نازول (رئازول)
21 گیاه قارچ کش پروپیکونازول (پورازول)
22 گیاه قارچ کش پنکو نازول (تاک پاز)
23 گیاه قارچ کش دیفنوکونازول (گیاه ایت) - گیاه - کد 88
24 گیاه قارچ کش دیفیکونازول
25 گیاه آفت کش فیپرونیل (سرکوب)
26 گیاه آفت کش فوزالون (زولو جی)
27 گیاه آفت کش فنیتروتیون (فنیتروگیاه)
28 گیاه آفت کش مالاتیون (مالتوس)
29 گیاه آفت کش آبامکتین (گیامکتین)
30 گیاه قارچ کش سولفور (وتابلین جی)
31 گیاه آفت کش آزوسیکلوتین (اسپایدرپال)
32 گیاه آفت کش پروپارژیت (جی مایت)
33 گیاه آفتکش فن پروپاترین (جی پروپاترین)
34 گیاه آفتکش فن پیروکسی میت (اُریجی)
35 گیاه آفتکش فنازاکوئین (صبا)
36 گیاه آفتکش هگزاتیازوکس (هگزاگیازوکس)
37 گیاه آفتکش تترادیفون
38 گیاه آفتکش تخم کش (Ovidice)
39 گیاه قارچ کش کوپراکسی کلراید (اکسی کوپ)
40 گیاه قارچ کش ایپرودیون کاربندازیم (رو جی)
41 گیاه قارچ کش بنومیل (بنساید)
42 گیاه قارچ کش ترکیب بردو (بردو جی)
43 گیاه آفتکش دلتامترین (دلتا-جی)
44 گیاه آفتکش دیکلرووس (جی کلرووس)
45 گیاه آفتکش دیازینون (گیازینون)
46 گیاه آفتکش دیمتوات (دیمتوکس)
47 گیاه آفت کش بیولوژیک دی جی اجیونت
48 گیاه آفتکش فن والریت (جی- والریت)
49 گیاه آفتکش کلرپیریفوس اتیل
50 گیاه آفتکش تیودیکارب (تیو جی)
51 گیاه کود شیمیایی میکرو ریشه
52 گیاه کود شیمیایی میکرو ویژه کیوی
53 گیاه کود شیمیایی میکرو ویژه برنج (Ferti Rice)
54 گیاه کود شیمیایی میکرو ویژه پسته
55 گیاه کود شیمیایی میکرو تریس (Trace)
56 گیاه آفتکش آمیتراز (جی تاک)
57 گیاه آفتکش اندوسولفان (اندوگیاه)
58 گیاه آفتکش ایمیداکلوپراید (ایمیدیاگیاه و گیاچو)
59 گیاه آفتکش اتیون (جی تیون)
60 گیاه آفتکش استامی پراید (پسیلی)
61 گیاه آفتکش ایندوکساکارب (آوانتاژ)
62 گیاه کود شیمیایی میکرو زرد (High Nitrogen)
63 گیاه کود شیمیایی میکرو بنفش (High Potash)
64 گیاه آفتکش پرمترین (گیامبوش)
65 گیاه کود شیمیایی میکرو استارتر
66 گیاه آفتکش پیریمیکارب (پیریمی جی)
67 گیاه کود شیمیایی مایع قطره طلای پسته
68 گیاه کود شیمیایی مایع قطره طلای خیار
69 گیاه کود شیمیایی مایع قطره طلای خیار حاوی سیلیس و اورتوسیلیسیک اسید
70 گیاه کود شیمیایی قطره طلای نانوسیلیس
71 گیاه کود شیمیایی قطره طلای کیوی
72 گیاه کود شیمیایی قطره طلای نیشکر
73 گیاه کود شیمیایی قطره طلای زینتی
74 گیاه کود شیمیایی مایع کلات آهن روئین 6 درصد
75 گیاه کود شیمیایی مایع قطره طلای نخود
76 گیاه کود شیمیایی بیوماتس گرو
77 گیاه کود شیمیایی بذر مال روی صفار
78 گیاه کود شیمیایی روی روزت
79 گیاه کود شیمیایی میکرو کلاسیک
80 گیاه کود شیمیایی میکرو سبز
81 گیاه کود شیمیایی مایع قطره طلای برنج
82 گیاه کود شیمیایی مایع قطره طلا کامل صادراتی
83 گیاه کود شیمیایی مایع قطره طلا برای گیاهان با نیاز بور بالا
84 گیاه کود شیمیایی مایع قطره طلای گندم
85 گیاه آفت کش بیولوژیک مایکوتال
86 گیاه آفت کش بیولوژیک تریانوم جی
87 گیاه آفتکش بیولوژیک تریانوم-پی
88 گیاه آفت کش بیولوژیک انزیکور
89 گیاه تله شکاری بیولوژیک کارت و نوار زرد و آبی
90 گیاه کود بیولوژیک بیوفسفات
91 گیاه کود بیولوژیک ازتوباکتر
92 گیاه مایه تلقیح بیوگوگرد
93 گیاه کود بیولوژیک تریکودرما
94 گیاه کود ارگانیک
95 گیاه کود میکروگوگرد ارگانیک
96 گیاه کود شیمیایی مایع قطره طلا با فرمول عمومی
97 گیاه آفت کش بیولوژیک سورسکی-مایت پلاس
98 گیاه آفت کش بیولوژیک آفی پار
99 گیاه آفت کش بیولوژیک اروی پار
100 گیاه آفت کش بیولوژیک آفی دند
101 گیاه آفت کش بیولوژیک مینوزا
102 گیاه آفت کش بیولوژیک میگلیفوس
103 گیاه آفت کش بیولوژیک اسپایدکس
104 گیاه آفت کش بیولوژیک اسپایدکس هات-اسپات
105 گیاه آفت کش بیولوژیک اسپیکال

مشخصات تأمین کننده

نام کاربری سندباد
gyahcorp.sandbad
نوع مشتری
توليدي
تاریخ شروع عضویت
1395/01/23
تاریخ پایان عضویت
1396/01/23
تاریخ تأیید عضویت
1395/01/23
تاریخ پایان تأیید
1396/01/23
سطح عضویت
طلایی
سطح تأیید
تأیید شدهارتباط با تأمین کننده / خدمات دهنده

جهت ارسال پیام لطفاً به عضویت سایت در آمده و اگر قبلاً عضو شده اید ، وارد شوید. .