جستجو پیشرفته
021-61320

عضو تایید شده

عضو تایید شده عضوی است که مدارک هویتی خود ( مانند گواهی ثبت شرکت ، گواهی کسب ، اساسنامه و... ) را به کارشناسان سندباد ارائه داده است و سپس این کارشناسان با بررسی اسناد و تایید صحت آن ، نشان عضو تایید شده را در صفحه ‌‌ی پروفایل این عضو قرار می‌دهند.

 

مراحل فرآیند ارزیابی :

  1. ابتدا تامین کنندگان با ورود به قسمت عضویت سایت سندباد ثبت نام اولیه خود را انجام می دهند.
  2. پس از ثبت نام اولیه کارشناسان سندباد با تامین کننده مورد نظر تماس گرفته و از وی مدارک مورد نیاز برای اعطای نشان عضو تایید شده درخواست می کنند.
  3. پس از ارسال مدارک مورد نیاز، کارشناسان سندباد به بررسی این اسناد پرداخته و در صورت صحت آن ، نشان عضو تایید شده در صفحه پروفایل این تامین کننده نمایان می‌شود.