جستجو پیشرفته
021-61320

دانه ها و بذر گیاهان

دانه ها و بذر گیاهان

دانه در لغت به معنای هسته ی میان میوه ها و بذر گیاهان می باشد. در اصل بخش حیاتی یک گیاه یا میوه، دانه ها هستند که بعضی دانه ها به دو گونه ی خوراکی و غیر خوراکی تفکیک می گردند، دانه های خوراکی مانند حبوبات، گندم و... هستند. می توان از دانه های غیر خوراکی بذر گیاهان را نام برد. بذر گیاهان شامل دانه هایی هستند که در کشاورزی از آنان استفاده می شود. بذر گیاهان با توجه به نوع گیاهان متفاوت می باشند. بذر گیاهان قسمت های مختلفی دارند. دانه ها باید رسیده باشند تا محصول مورد نیاز برای مواد غذایی به وجود آید. همان طور که در دسته بندی های مختلف سندباد گفته شد بشر برای رشد و نمو به مواد غذایی نیاز دارد که برای بدست آوردن آن، دانه ها و بذر گیاهاندر ایران و سراسر جهان کشت، صادر و یا وارد می شوند به گونه ای که صادرات و واردات یک امر مهم در زمینه ی کشاورزی و بذر گیاهان تلقی می گردد.

سندباد_ بزرگترین سایت B2B _ که به صادرات، واردات، خرید و فروش و معرفی کسب و کارهای مختلف می پردازد. سندباد در زمینه ی بذر گیاهان و دانه ها نیز فعالیت ها فراوانی انجام داده است.

سایت سندباد در دسته بندی غذایی و کشاورزی در زیرشاخه ی دانه ها و بذر گیاهان؛ از صادرات، واردات، خرید و فروش و معرفی شرکت ها و تولید کنندگان بذرگیاهان سخن گفته است. سندباد در این قسمت اطلاعات جامع و کاملی از تولید کنندگان دانه ها، export , import  و نیز خرید و فروش بذرگیاهان برای کاربران خود ارائه داده است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این قسمت اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایید.