جستجو پیشرفته
021-61320

ضایعات کشاورزی

پسماندهای کشاورزی

ضایعات یا همان پسماندها، دور ریزهای ایجاد شده از فرایند تولید می باشد. باتوجه به تعریفی که از کشاورزی در بخش های غذایی،کشاورزی و زیرشاخه کشاورزی بیان شد کشاورزی به معنای کشت و کار و تولید مواد اولیه غذایی می باشد با توجه به این تعریف های ارائه شده،ضایعات کشاورزی یا همان پسماندهای کشاورزی شامل تمام دور ریزهای ایجاد شده از فعالیت های کشاورزی می باشد. با توجه به کشت و کارهای مختلف ضایعات کشاورزی متفاوتی به وجود می آید که بعضی از این پسماندهای کشاورزی تجدیدپذیر هستند یعنی به محیط باز می گردند یا این ضایعات کشاورزی حالت بازیافتی دارند و در این حیطه استفاده می شود به عنوان مثال محصولی که از این ضایعات کشاورزی تجدیدپذیر به وجود می آید کود می باشد. بعضی دیگر از این پسماندهای کشاورزی تجدید ناپذیر می باشد. به دلیل نیاز بشر به موادغذایی؛ صنعت کشت و کار و تجهیزات آن، ضایعات کشاورزی و سایر موارد در حیطه ی کشاورزی در ایران و کشورهای دیگر به وجود آمده است.

سندباد بزرگترین سایت B2B که به معرفی کسب و کار ها در همه ی زمینه ها و نیز صادرات و واردات کسب و کارها می پردازد در زمینه ی کشاورزی در زیر شاخه ی پسماندهای کشاورزی نیز فعالیت گسترده ای در بخش های صادرات، واردات و معرفی  انجام داده است.

سایت سندباد در زیرشاخه ی پسماندهای کشاورزی در بخش صادرات، واردات و برترین شرکت ها و محصولاتشان در این زمینه سخن ها گفته است. علاوه بر این سندباد در بخش ضایعات کشاورزی اطلاعات و جزئیات کامل در مورد محصولات و شرکت های تولید کننده ارائه داده است که می توانید با مراجعه به هر یک از این محصولات یا شرکت های مورد نظر اطلاعات مورد نیاز خود را در زمینه های export، import  و محصولات ضایعات کشاورزی بدست آورید.