جستجو پیشرفته
021-61320

غذای دام طیور و آبزیان

غذای طیور

همان طور که می دانیم بشر و کل موجودات ایران و جهان به مواد غذایی برای ادامه حیات خود نیاز دارند. غذای دام، غذای طیور و غذای آبزیان یک امر مهم در ایران و کشورهای دیگر جهان می باشد به این دلیل که تمام غذاهای مورد نیاز بشر از صنعت دامداری، طیور و آبزیان تهیه می شود به همین خاطر غذای دام، غذای طیور و آبزیان یک امر حیاتی می باشد به گونه ای که در حیطه ی مواد غذای دام ،غذای طیور و آبزیان فعالیت گسترده ای انجام شده است حتی غذای طیور و ... در صادرات و واردات جایگاه خاصی پیدا کرده اند همان طور که می دانید غذای دام منشأ گیاهی دارد به طوری که برای بدست آوردن غذای دام باید صنعت کشاورزی رونق یابد و نیز غذای طیور از محصولات حاصل از فعالیت های کشاورزی می باشد. انواع غذای دام عبارت اند  از:علوفه، خوراک های فشرده شده و.... .انواع غذای طیور شامل:ذرت زرد، گندم، جو، سبوس و... می باشد.

سندباد بزرگترین سایت تجارت الکترونیک که به معرفی کسب و کارهای مختلف می پردازد و نیز برای حیطه های مختلف کاری در بخش صادرات، واردات و همچنین محصولات فعالیت های کرده است. سندباد در زمینه ی غذای دام و غذای طیور نیز فعالیت  گسترده ای در بخش های متفاوت انجام داده است.

سایت سندباد در این زیرشاخه ی غذای دام و طیور برای مراجعه کنندگان به سایت سخنانی در مورد صادرات، واردات و نیز معرفی محصولات و شرکت ها گفته است. سندباد در این صفحه ی غذای طیور اطلاعات کاملی در مورد محصولات غذای دام، طیور و.. ، صادرات و واردات شرکت ها در این حیطه ارائه داده است که میتوانید با مراجعه به هریک از بخش ها اطلاعات مورد نظر در زمینه ی export, import و خرید و فروش بدست آورید.