جستجو پیشرفته
021-61320
 • آفتکش تترادیفون

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  گیاه

  گیاه


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1395/01/23

  نام کاربری سندباد : gyahcorp.sandbad
  سال تأسیس : اطلاعات ثبت نشده است
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • آفتکش تخم کش (Ovidice)

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  گیاه

  گیاه


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1395/01/23

  نام کاربری سندباد : gyahcorp.sandbad
  سال تأسیس : اطلاعات ثبت نشده است
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • قارچ کش دیفیکونازول

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  گیاه

  گیاه


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1395/01/23

  نام کاربری سندباد : gyahcorp.sandbad
  سال تأسیس : اطلاعات ثبت نشده است
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • آفتکش اتیون (جی تیون)

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  گیاه

  گیاه


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1395/01/23

  نام کاربری سندباد : gyahcorp.sandbad
  سال تأسیس : اطلاعات ثبت نشده است
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • حشره کش آبامکتین فاراد

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  شیمیایی و صنعتی فاراد

  شیمیایی و صنعتی فاراد


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/06/01

  نام کاربری سندباد : fcic.sandbad
  سال تأسیس : 1353
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • حشره کش اتیون فاراد

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  شیمیایی و صنعتی فاراد

  شیمیایی و صنعتی فاراد


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/06/01

  نام کاربری سندباد : fcic.sandbad
  سال تأسیس : 1353
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • علف کش بنتازون فاراد

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  شیمیایی و صنعتی فاراد

  شیمیایی و صنعتی فاراد


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/06/01

  نام کاربری سندباد : fcic.sandbad
  سال تأسیس : 1353
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • علف کش پراکوات فاراد

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  شیمیایی و صنعتی فاراد

  شیمیایی و صنعتی فاراد


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/06/01

  نام کاربری سندباد : fcic.sandbad
  سال تأسیس : 1353
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • حشره کش پرمترین فاراد

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  شیمیایی و صنعتی فاراد

  شیمیایی و صنعتی فاراد


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/06/01

  نام کاربری سندباد : fcic.sandbad
  سال تأسیس : 1353
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • حشره کش دیازینون فاراد

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  شیمیایی و صنعتی فاراد

  شیمیایی و صنعتی فاراد


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/06/01

  نام کاربری سندباد : fcic.sandbad
  سال تأسیس : 1353
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • علف کش گلایفوزیت فاراد

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  شیمیایی و صنعتی فاراد

  شیمیایی و صنعتی فاراد


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/06/01

  نام کاربری سندباد : fcic.sandbad
  سال تأسیس : 1353
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

مواد شیمیایی کشاورزی و آفت کش ها

آفت کش ها و قارچ کش ها

آفت کش ها موادی هستند که به حالت های مایع، جامد، گاز موجود می باشند که از این آفت کش ها به منظور از بین بردن آفت ها استفاده می شود. به گونه ای دیگر باتوجه به تعریفی که محیط زیست برای آفت کش ها ارائه داده است به هر ماده ای که باعث از بین بردن آفت ها و یا جلوگیری از بوجود آمدن و پیشگیری از رشد آنان می کند، گفته می شود. می توان از انواع آفت کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها، حشره کش ها و... را نام برد. انواع مختلفی از قارچ وجود دارد که بعضی از این انواع قارچ ها برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی مضر می باشد و خسارت هایی به زمین ها و محصولات کشاورزی وارد می کنند که از قارچ کش ها برای از بین بردن این قارچ های مضر استفاده می کنند. یکی از محیط های مورد استفاده از آفت کش ها و قارچ کش ها و... در زمین های کشاورزی می باشد به دلیل نیاز بشر به مواد غذایی و صنعت کشاورزی در تمام کشورها و ایران از این قارچ کش ها و... استفاده می کنند.

سندباد به عنوان بزرگترین سایتی که در زمینه ی تجارت الکترونیک B2B می باشد که فعالیت های از قبیل معرفی کسب و کارها، صادرات و واردات انجام داده است سندباد در حیطه ی مواد شیمیای کشاورزی، آفت کش ها و قارچ کش ها نیز فعالیت  گسترده ای در این بخش ها انجام داده است.

سایت سندباد در زیر شاخه ی آفت کش ها و قارچ کش ها برای مراجعه کنندگان خود به معرفی شرکت ها، صادرات و وارداتشان در این زمینه فعالیت های انجام داده است. سندباد محصولاتی از این آفت کش ها، قارچ کش ها و نیز دیگر مواد شیمیایی کشاورزی با جزئیات کامل از اطلاعات آن محصول و شرکت های تأمین کننده اش ارائه داده است که شما عزیزان می توانید با مراجعه به هریک از این محصولات و شرکت ها اطلاعات مورد نیاز خود را در حیطه ی قارچ کش ها در بخش export ,  import  و نیز خرید و فروش آن بدست آورید.